Kugler Henrik (1830-1904)

A cukrászcsaládok sokszor nemzedékeken át adták át egymásnak tudásukat, hogy aztán koruk híres, ismert alakjaivá váljanak. Így történt ez a Kugler-család esetében is. A soproni cukrászdinasztia második tagja, Kugler Antal 1847-ben Pesten nyitott cukrászdát. Fiát, Henriket a kor szokásának megfelelően külföldre küldte, hogy ott gyarapítsa szakmai tudását. Az ifjú cukrász bejárta Európa városait. Többek között Párizsba is eljutott, ami már akkor is a cukrászdák fővárosának számított.