A 63 szobás épületegyüttesnek saját áramfejlesztő telepe is volt Mikosdon. A parkban a már korábban is meglévő tó mellett, az itt átfolyó patak felduzzasztásával egy új tavat alakítottak ki, amelyben hattyúk és halak éltek. Ma is látható még az egykori lóhere alakú szökőkút és a fürdőmedence maradványa.

Mikos Ede báró 1873-as halála után lányaira, Olgára és Gizellára szállt az uradalom, pazarló életmódot folytató fiát, Mikos Jánost pedig kitagadta. 1876-ban azonban a két bárónő egyezséget kötött Jánossal, így évjáradék folyósítása fejében később János megkapta kastélyt.